top of page
fm-logo-privatschule-rgb.png

Shkolla Private Formatio përbëhet nga tre shkolla, përkatësisht shkolla fillore (Klasa 1 deri 5), shkolla e mesme e ulët (Klasa 6 deri 9) dhe shkolla e mesme e lartë (Gjimnazi – Viti 1 deri 4). Ne ofrojmë një program gjithëpërfshirës arsimor për fëmijët nga mosha 6 deri në 19 vjeç. Aktualisht shkolla private Formatio ka rreth 30 mësues dhe 110 nxënës, fëmijë dhe adoleshentë. Që nga viti shkollor 2020/21, në shkollën mesme të lartë (Gjimnazi – Viti 1 deri 4), po zbatojmë një profil që përqendrohet në "Edukimin Sipërmarrës". Për më tepër, ne kemi njohuri afatgjata dhe të thelluara në mësimdhënien dixhitale përmes klasave virtuale. Ne zotërojmë ekspertizën se si të krijojmë klasa dixhitale dhe / ose virtuale dhe të zbatojmë një kurrikul përmes mësimdhënies virtuale.

bottom of page